درباره من

رضا رحيمى لسكو
_داراى نشان هنرى از وزارت فرهنگ (کارشناسی رشته نقاشی)
_مدرس كانون هنرهاى تجسمى دانشگاه تهران
_داراى مدرك  تحصيلى نقاشى از دانشگاه دِربى انگلستان
_ داراى مجوز رسمى اموزشگاه از وزارت فرهنگ
_ عضو موسسه توسه هنرهاى تجسمى معاصر ایران
_منتخب هیات داوران موزه بین المللی نقاشی MEAM
_فيناليست بزرگترين مسابقات رئاليست جهان در آمريكا(ARC) طى  چهار سال 2011,2014,2016,2018
_داراى پيج شخصى در سايت ويكى آرت اروپا
_مقاله خبرگزارى روسى ايتارتاس درباره فعاليت هنرى رضا رحيمى
نمايشگاهها:
_موزه MEAMبارسلونا اسپانيا 2015
_نگارخانه هيوا 1389
_موزه رضاعباسى 1391
_نگارخانه گلستان1392
_ نگارخانه  نياوران1394
_نگارخانه انديشه 1394
_نگارخانه ژينوس 1396.
_باغ موزه قصر 1397
كتابها:
انتشارات يساولى( مجموعه )
كتابARC در آمريكا(در چهار دوره )
كتاب artlibre در اسپانيا( سه دوره )
كتاب موزهMEAM( بارسلونا اسپانيا)
و در حال حاضر مشغول آموزش طراحى و نقاشى  در كانون هنرهاى تجسمى دانشگاه تهران و آتليه شخصى...